FACADERENS

KVA Diesel ApS

Nødstrømsanlæg

Alle diesel generatoranlæg kan opsættes til nødstrøm.
Dette gælder både et enkelt anlæg med automatisk opstart og omskift, eller et mere avanceret
anlæg med synkronisering, som sikrer blinkfri tilbageskift, hvis der har været et netudfald.

Kontakt