FACADERENS

Anne Qvist Design Office ApS

Design i kontekst
Anne Qvist design tager udgangspunkt i den givne opgaves særlige natur.
Det er ikke stilen, der kommer først, men snarere opgavens unikke karakter, der bestemmer designet.
Opgaven og samarbejdet omkring projekterne er med til at forme et Anne Qvist design.

“Design er et seriøst fag, der involverer mange processer, mange mennesker og en masse forskellig viden
– alt det kondenseres i et Anne Qvist design”.
Anne Qvist design er udtryk for en pragmatisme parret med dels en respekt for designhåndværket,
dels en respekt for konteksten.
Disse begreber har rødder i Anne Qvists akademiske baggrund fra Arkitektskolen i Aarhus og senere som
designer og designchef hos henholdsvis Schmidt Hammer Lassen Architects og Arkitema Architects.

Kontakt