FACADERENS

Dansk-Skadeservice

Hos Dansk-Skadeservice yder vi service i forbindelse med:

Brand og sodskade
Vandskade
Stormskade
Hjælp til dødsbo
Skimmelsvamp
Forsikringsskade
Ejendomsservice

Vi tilbyder desuden hjælp til nedrivning, oprydning og genopbygning.
Vi samarbejder med private, virksomheder, boligselskaber samt forsikringsselskaber

 

Kontakt