FACADERENS

DRYTECH ApS

FÅ HJÆLP TIL EN TØR KÆLDER

Analyser viser, at der er opstigende fugt i 90 procent af alle danske kældre.
Fugten har en lang række uønskede følger, der gør, at det ekstra boligareal
ikke giver den optimale værdi til beboerne – herunder:

  • Forhøjet risiko for skimmelsvamp
  • Forhøjet risiko for at få astma og allergi
  • Råd og mug i møbler og tøj
  • Lugtgener
  • Pudsafskalning og saltudtræk
  • Ejendommen er mindre værd ved salg

Kontakt