FACADERENS

Martin Kallesø Arkitekter

Martin Kallesø Arkitekter blev etableret i 2010 med ambitionen om at levere stedsspecifik, kontekstuel arkitektur med
udgangspunkt i en nordisk arkitekturtradition, der lægger vægt på enkelhed, godt håndværk og med fokus på materialer
og bygnings forhold til stedet.

Arkitektur er en disciplin der kræver omtanke og dialog. Meget dialog med bygherre.
Martin Kallesø Arkitekter arbejder med alle typer af projekter fra enfamiliehuse, sommerhuse, firmadomiciler og deltager
også i internationale arkitektkonkurrencer.
Tegnestuen kan yde bistand i alle faser af et projekt – fra første skitse til færdigt byggeri.

Arkitekt MAA og grundlægger Martin Kallesø er beskikket censor og gæste kritiker ved Kunstakademiets Arkitektskole,
Kbh og ved Arkitektskolen Aarhus.”

Kontakt