FACADERENS

VIUM ARKITEKTER

Vium Arkitekter er startet i 2018 med ambitionen om at levere tidløs arkitektur
med udgangspunkt i en nordisk designtradition der lægger vægt på enkelhed
og gennemtænkt design med brugeren i fokus.

Arkitektur er en multifacetteret disciplin der involverer mange aktører.
De bedste resultater opnås når de forskellige parter i en byggesag arbejder i
tæt dialog.
Vium Arkitekter arbejder for at sikre helheden og sammenhængskraften i et
givent projekt – fra første skitse til færdigt byggeri.

Kontakt